skip to Main Content

Większość zajęć w naszym Ośrodku dla Mieszkańców Gminy Wilkowice dostępna jest bezpłatnie.

Niektóre zajęcia wymagają dopłaty w wysokości ustalonej w zarządzeniu:

 ZARZĄDZENIE25/2020 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK” Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2020/2021.

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz §5 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” będącego załącznikiem Uchwały Rady Gminy Wilkowice IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

 • 1
 1. Wprowadza się ryczałtową opłatę za zajęcia INDYWIDUALNEJ NAUKI GRY NA KLAWISZACH odbywające się w budynku MOK „Nad Borami”

Wprowadza się opłatę:

– mieszkańcy Gminy Wilkowice: 80 zł/miesięcznie,

– osoby spoza Gminy Wilkowice: 100 zł/miesięcznie.

 • 2
 1. Wprowadza się ryczałtową opłatę za zajęcia INDYWIDUALNEJ NAUKI GRY NA GITARZE odbywającej się w budynku MOK „Nad Borami”

Wprowadza się opłatę:

– mieszkańcy Gminy Wilkowice: 100 zł/miesięcznie,

– osoby spoza Gminy Wilkowice: 120 zł/miesięcznie.

 • 3
 1. Wprowadza się ryczałtową opłatę za zajęcia INDYWIDUALNEJ NAUKI GRY NA AKORDEONIE odbywającej się w budynku „Stara Szkoła” w Huciskach

Wprowadza się opłatę:

– mieszkańcy Gminy Wilkowice: 120 zł/miesięcznie,

– osoby spoza Gminy Wilkowice: 140 zł/miesięcznie.

 • 4

PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA:

 1. Płatność za zajęcia można dokonać u instruktora zajęć do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry bądź przelewem na rachunek bankowy GOK „Promyk” w tym samym terminie.
 2. Płatność za miesiąc IX musi nastąpić do 09.2020 roku.
 3. NR Konta: 24 8133 0003 0003 1961 2000 0001 (tytuł przelewu, np. Jan Kowalski, klawisze, IX 2020).
 4. W przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie miesiąca, stawka za dany miesiąc jest wyliczona proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć z zaokrągleniem do całych złotówek.
 5. Rezygnacja z zajęć w trakcie miesiąca jest możliwa, jednak nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za dany miesiąc. Wielkość zwrotu wyliczona zostanie na zasadach podanych w §5 pkt. 4.
 • 5
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”.
 • 6
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE37/2020

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

„PROMYK”

Z DNIA 2 grudnia 2020 ROKU

 

 

w sprawie jednorazowej zmiany opłaty za zajęcia w grupie tanecznej DGF CREW

 

 

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz §5 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” będącego załącznikiem Uchwały Rady Gminy Wilkowice IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

 

 

 • 1

 

 1. W związku z chorobą instruktora wprowadza się zmianę ryczałtowej opłaty za zajęcia GRUPY TANECZNEJ DGF CREW odbywających się w budynku „Stara Szkoła” w Huciskach, polegającą na wprowadzeniu jednorazowej opłaty za listopad i grudzień 2020 roku w kwocie 35 zł.
 2. Płatność za zajęcia można dokonać u instruktora zajęć do 12.2020 roku, bądź przelewem na rachunek bankowy GOK „Promyk” w tym samym terminie.
 3. NR Konta: 24 8133 0003 0003 1961 2000 0001 (tytuł przelewu, np. Jan Kowalski, DGF, XI,XII 2020).

 

 • 2
 1. Na okres listopada i grudnia 2020 roku traci moc §4 oraz §5 pkt. 1, zarządzenia 25/2020 z dnia 31.08.2020 roku.

 

 

 • 3
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”.

 

 

 • 4
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Back To Top
X
Skip to content