skip to Main Content

Za zajęcia grupowe opłata jest JEDNORAZOWA na cały rok artystyczny. Zajęcia indywidualne są płatne CO MIESIĄC do 10-go dnia bieżącego miesiąca.

Dane do przelewu:

Bank Spółdzielczy w Bystrej

Nr rachunku: 24 8133 0003 0003 1961 2000 0001

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, rodzaj zajęć (np. Jan Kowalski, plastyka),

w przypadku zajęć indywidualnych: Imię i nazwisko, rodzaj zajęć, miesiąc i rok (np. Jan Kowalski, gitara, XI 2021)

Grafika cennik zajęć

 

ZARZĄDZENIE 13/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”

z dnia 7 września 2021 roku

w sprawie wprowadzenia opłat i zasad płatności za zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2021/2022

 

 

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz §5 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” będącego załącznikiem Uchwały Rady Gminy Wilkowice IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

§1

 1. Wprowadza się jednorazową opłatę (wpisowe) na cały rok artystyczny 2021/2022 za zajęcia odbywające się w budynku GOK” Promyk”, MOK „Nad Borami” oraz Ośrodku Kultury „Stara Szkoła” w Huciskach:

a.) 50,00 zł  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Wilkowice i 100,00 zł dla dzieci, młodzieży i dorosłych spoza terenu Gminy Wilkowice za zajęcia: wokalne, teatralne, taneczne (oprócz grupy DGF CREW), rytmika, rysunek i malarstwo, fotografia, projektowanie graficzne, szachy, gitara (zajęcia grupowe i koło gitarowe),

b.)  80,00 zł  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Wilkowice i 160,00 zł  dla dzieci, młodzieży i dorosłych spoza terenu Gminy Wilkowice za zajęcia: spotkania z rękodziełem -szycie, rękodzieło – szydełko i druty, zajęcia plastyczne,

c.) 200,00 zł dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilkowice i 400,00 zł dla dzieci i  młodzieży spoza terenu Gminy Wilkowice za zajęcia: ceramika,

d.) 150,00 zł dla dorosłych z terenu Gminy Wilkowice i 300,00 zł dla dorosłych spoza terenu Gminy Wilkowice za zajęcia: Spotkanie z Kulturą Wschodu w Ośrodku Kultury „Stara Szkoła” w Huciskach.

 

§ 2

 1. Wprowadza się ryczałtową opłatę za zajęcia indywidualnej nauki gry na klawiszach odbywające się w budynku MOK „Nad Borami” :

– mieszkańcy Gminy Wilkowice: 80 zł/miesięcznie,

– osoby spoza Gminy Wilkowice: 120 zł/miesięcznie.

§ 3

 1. Wprowadza się ryczałtową opłatę za indywidualnej nauki gry na gitarze odbywającej się w budynku MOK „Nad Borami”

Wprowadza się opłatę:

– mieszkańcy Gminy Wilkowice: 100 zł/miesięcznie,

– osoby spoza Gminy Wilkowice: 140 zł/miesięcznie.

§ 4

 1. Wprowadza się ryczałtową opłatę za zajęcia indywidualnej nauki gry na akordeonie odbywającej się w budynku Izba Regionalna „Stara Stolarnia” w Bystrej

Wprowadza się opłatę:

– mieszkańcy Gminy Wilkowice: 120 zł/miesięcznie,

– osoby spoza Gminy Wilkowice: 160 zł/miesięcznie.

§ 5

 1. Wprowadza się ryczałtową opłatę za zajęcia grupy tanecznej DGF CREW odbywające się w budynku „Stara Szkoła” w Huciskach

Wprowadza się opłatę:

– 35 zł/miesięcznie.

§ 6

PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. Płatność za zajęcia: wokalne, teatralne, taneczne (oprócz grupy DGF CREW), rytmika, rysunek i malarstwo, fotografia, projektowanie graficzne, szachy, gitara (zajęcia grupowe i koło gitarowe), spotkania z rękodziełem – szycie, rękodzieło -szydełko i druty, zajęcia plastyczne, ceramika, Spotkanie z Kulturą Wschodu. Jednorazowej opłaty (wpisowego) na cały rok artystyczny 2021/2022 należy dokonać do 10.2021 roku przelewem na rachunek bankowy GOK „Promyk”.
 2. Płatności za zajęcia: indywidualnej nauki gry na klawiszach, akordeonie, gitarze oraz płatności za zajęcia grupy tanecznej DGF CREW należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry przelewem na rachunek bankowy GOK „Promyk”.
 3. Nr Konta do płatności: 24 8133 0003 0003 1961 2000 0001.
 4. Przy uiszczaniu jednorazowej opłaty (wpisowe) na cały rok artystyczny 2021/2022 w temacie należy wpisać: (np. Jan Kowalski, zajęcia plastyczne). Natomiast za zajęcia indywidualne w temacie należy wpisać: (np. Jan Kowalski, klawisze, IX 2021).
 5. W przypadku przystąpienia do zajęć objętych jednorazową opłatą (wpisowe) na cały rok artystyczny 2021/2022 w trakcie miesiąca lub np. po kilku miesiącach od rozpoczęcia zajęć należy uiścić całość opłaty wpisowej. Rezygnacja z zajęć jest możliwa w dowolnym momencie, ale opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku rozpoczęcia zajęć indywidualnej nauki gry na klawiszach, akordeonie, gitarze oraz grupy tanecznej DGF CREW w trakcie miesiąca, stawka za dany miesiąc jest wyliczona proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć z zaokrągleniem do całych złotówek. Rezygnacja z zajęć w trakcie miesiąca jest możliwa, jednak nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za dany miesiąc. Wielkość zwrotu wyliczona zostanie na zasadach podanych w § 6 pkt. 4.

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”.

§ 8

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Back To Top
Skip to content