skip to Main Content

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – KONKURS FOTOGRAFICZNY-DYNAMIKA SPORTU.docx

KARTA ZGŁOSZENIOWA – KONKURS FOTOGRAFICZNY-DYNAMIKA SPORTU.pdf

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

DEKLARACJE DO POBRANIA NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ GOK “PROMYK” W ROKU ARTYSTYCZNYM 2021/2022:

Deklaracja Dzieci

Deklaracja Dorośli

Deklaracja CZŁONKA GRUPY Dzieci

Deklaracja CZŁONKA GRUPY Dorośli

 

REGULAMINY:

REGULAMIN GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK” W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

WYCIĄG Z REGULAMINU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK” W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA DOTYCZĄCY MOK „NAD BORAMI”

WYCIĄG Z REGULAMINU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK” W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA DOTYCZĄCY SSH

REGULAMIN GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ”PROMYK” DOTYCZĄCY WYJŚCIA W GÓRY

REGULAMIN FILMOWEJ RODZINNEJ GRY TERENOWEJ

 

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie 13/2021 w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Promyk w roku artystycznym 2021/2022

Zarządzenie 14/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w roku artystycznym 2021/2022.

Zarządzenie 15/2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2018 dotyczącego Grupy Tanecznej tańca użytkowego „HaHa” działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”

Zarządzenie 16/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu z wiedzy filmowej w ramach VI. Bystrzańskiego Festiwalu Filmowego „Promyk Kina” „Inny wymiar – Kino Sci-Fi”

 

 

Back To Top
X
Skip to content