skip to Main Content

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice – Marcin Kwiatek – przyjmuje w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Biurze Rady Gminy (osobiście lub telefonicznie: 33 499 00 77 wew. 414), w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wilkowicach.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, a także gminnych instytucji kultury składane mogą być w Biurze Obsługi Klienta (BOK) – parter Urzędu Gminy w Wilkowicach, które prowadzi centralny rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu.

Dodatkowo Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice przyjmuje w każdy czwartek, w godzinach od 17:00 do 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury PROMYK w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 2k, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Biurze Rady Gminy (osobiście lub telefonicznie: 33 499 00 77 wew. 414) lub za pomocą poczty elektronicznej mkwiatek@rada.wilkowice.pl.

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Rady Gminy: 33 499 00 77 wew. 414

e-mail: mkwiatek@rada.wilkowice.pl

Back To Top
Skip to content