skip to Main Content

BYSTRA:

Chór Cantica

Chór „Cantica” w Bystrej

Chór „Cantica” z Bystrej śpiewa od ponad 30 lat. Członkami chóru są Mieszkańcy Bystrej, Mesznej i Bielska Białej.
Chór ma charakter międzyparafialny, śpiewa w obu Parafiach w Bystrej podczas różnych uroczystości kościelnych, religijnych i świeckich w powiecie bielskim. Chór pielgrzymuje po sanktuariach w Polsce, gdzie śpiewa w czasie odprawianych Mszy Świętych i organizowanych okolicznościowych koncertach. Ich koncerty były transmitowane w II programie Polskiego Radia i w Radio Maryja w Toruniu. Jeden z koncertów kolęd był transmitowany w regionalnej rozgłośni „Radio Bielsko”. Chór śpiewał pieśni maryjne, nagrywane przez reżysera J. Kołodziejczyka do filmu o sanktuariach maryjnych na zlecenie Telewizji Polonia. Chór jest współorganizatorem „Bystrzańskich Recitali Organowych”, które  odbywają się w Kościele parafialnym w Bystrej Krakowskej od 30 lat. Na koncertach tych, Chór „Cantica” wykonuje pieśni znanych kompozytorów jak np. Mozarta, Verdiego, St. Moniuszki, P. Czajkowskiego i innych. Chór śpiewał w Katedrze w Pradze i koncertował na „Moście Karola”, w Salzburgu, śpiewał tam na Mszy Świętej w katedrze i koncertował pod pomnikiem Mozarta. Zwiedzając Włochy śpiewał w Wenecji, w Padwie, w Loretto, na Mszy Świętej odprawionej na Monte Casino. W roku 2000 śpiewał na Placu Świętego Piotra w Rzymie i został przyjęty przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Koncertowali we Lwowie w Katedrze łacińskiej i w Wilnie przy ołtarzu  Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Chór nawiązał liczne kontakty z chórami w Polsce i za granicą kraju. Współpracował z włoskim chórem męskim „Castel Campo” z miejscowości Ponte-Arche koło Trydentu. Efektem tej współpracy były koncerty chóru „Cantica” we Włoszech i chóru „Castel Campo” w Kościele parafialnym w Bystrej Krakowskiej. Chór „Cantica” swoimi występami uświetnia liczne imprezy artystyczne i spotkania patriotyczne organizowane przez władze gminy i  powiatu.
Występuje na Węgrzech, Słowacji i Czechach z koncertami pieśni ludowych, promując kulturę regionalną, wychwalając piękno i uroki malowniczej miejscowości Bystrej, rozsławia Podbeskidzie w kraju i za jego granicami.
Za całokształt pracy Chór „Cantica” w roku 2000 był nominowany do powiatowej nagrody ks. J. Londzina.
Z okazji 20-lecia działalności, Chór „Cantica” został wyróżniony honorowym dyplomem Ministra Kultury, a wieloletnia dyrygentka, Pani Krystyna Kubańda, została odznaczona honorową odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz jest laureatką XV Międzynarodowej Nagrody im. Stanisława Moniuszki.
Również 20 członków chóru otrzymało złote, srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W roku 2018 Chór obchodził 35-lecie swojej działalności.Kontakt:
Chór „Cantica”
ul. Klimczoka 90, 43-360 Bystra
Prezes: Pan Witold Osiecki
Herb Bystrej, Mesznej oraz Wilkowic

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej powstało w 1960r. i jest to działalność społeczna. Członkinie koła organizowały kursy kroju i szycia, haftowania, gotowania i pieczenia ciast. Na swoich spotkaniach omawiały uprawy ogródków warzywnych i kwiatowych oraz problemy związane ze zdrowiem.
Dzisiejsza działalność również wiąże się z organizowaniem spotkań i pogadanek na tematy zdrowia, gotowania itp. Panie z KGW biorą czynny udział w różnych imprezach takich jak konkursy kulinarne gminne i powiatowe, Dni Bystrej, jarmarki oraz w uroczystościach kościelnych i państwowych. Organizują bale karnawałowe i pożegnania wakacji dla dzieci oraz inne spotkania w tym z przedszkolakami.
Starają się przekazać tradycje i zwyczaje związane z Ich wsią – Bystrą. Co roku organizują zebranie sprawozdawcze z działalności KGW połączone z Dniem Kobiet dla wszystkich Członkiń.
Kontakt:
Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej
ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra
Przewodnicząca: Pani Maria Fijak
Logo OSP Bystra

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej

Kontakt:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej
ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra
zarzad@ospbystra.eu
Prezes: Pan Grzegorz Gabor
Logo Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bystrej

Kontakt:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bystrej
ul. Bliska 23, 43-360 Bystra
Prezes: Pan Stanisław Kwiatek
Logo Bystrzańska Inicjatywa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” jest organizacją samorządną powołaną do:
wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bystra w gminie Wilkowice;
podejmowania przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych;
popularyzowania w społeczeństwie problematyki ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego;
reprezentowania i integrowania społeczności lokalnej;
zwiększenia udziału społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju terenów Bystrej przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
działania na rzecz rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej;
współpracy z organizacjami lokalnymi, wspierania działań oświatowych i kulturalnych;
inicjowania, opracowywania i promocji własnych projektów rozwoju wsi Bystra;
inicjowania działań na rzecz bezpieczeństwa w gminie;
podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi Bystra, działania w zakresie oświaty, kultury, zwiększanie udziału społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju terenów Bystrej przy zachowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych, pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom lokalnego patriotyzmu, zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności oraz pogłębianie i pielęgnowanie wiedzy o regionie.Kontakt:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”
ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra
Prezes: Pani Teresa Pryszcz
https://www.facebook.com/bystrzanskainicjatywa/
Logo TPB

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej

Towarzystwo Przyjaciół Bystrej działa w oparciu o statut i realizuje jego cele: otacza opieką literatów i artystów działających na terenie Bystrej, organizuje spotkania literackie, wieczory poezji, wieczorki poetyckie, muzyczne, konkursy literackie, piosenki, recytatorskie i plastyczne oraz wystawy twórców ludowych, organizuje różne prelekcje i odczyty na tematy związane z Bystrą. Organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, podtrzymuje tradycje ludowe, organizuje obchody Dni Bystrej.

Kontakt:
Towarzystwo Przyjaciół Bystrej
ul.Klimczoka 105, 43-360 Bystra
tpb@bystra.pl
Prezes: Pani Małgorzata Wieczorek
http://www.tpb.bystra.pl/towarzystwo-przyjaciol-bystrej/

MESZNA:

Logo Gromada Zuchowa Beskidzkie Bieliki

2 Gromada Zuchowa „Beskidzkie Bieliki” w Mesznej

2 Gromada Zuchowa „Beskidzkie Bieliki” działająca przy Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” – Hufiec Beskidzki, Chorągiew Śląska ZHP.

Kontakt:
2 Gromada Zuchowa „Beskidzkie Bieliki”
ul. Handlowa 16, 43-360 Meszna
beata.damek@zhp.net.pl
Drużynowy: Pani Beata Damek
http://beskidzkiebieliki.pl/

Logo ZHP Meszna

Krąg Starszyzny Harcerskiej w Mesznej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich

Krąg Starszyzny Harcerskiej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich z Mesznej powstał w roku 2010 z potrzeby serca. Skupia harcerzy w wieku od 40-80 lat, którzy działali w drużynach harcerskich w Mesznej, gdzie tradycje harcerskie istnieją od przeszło 100 lat.

Kontakt:
Krąg Starszyzny Harcerskiej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich
ul. Handlowa 16, 43-360 Meszna
Harcmistrz: dh Maciej Stwora

Herb Bystrej, Mesznej oraz Wilkowic

Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznej

Szczegółowe informacje w linku podanym poniżej:
http://meszna.eu/historia/krotka-historia-kola-gospodyn-wiejskich-w-mesznej/Kontakt:
Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznej
ul. Handlowa 16, 43-360 Meszna
Przewodnicząca: Pani Agata Prochownik
Logo OSP Meszna

Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej:

Kontakt:
Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej
ul. Szkolna 263, 43-360 Meszna
osp_meszna1929@op.pl
Prezes: Pan Jerzy Ślusarczyk
http://www.meszna.eu/ochotnicza-straz-pozarna-meszna

Herb Bystrej, Mesznej oraz Wilkowic

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Mesznej

Kontakt:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Mesznej
ul. Sportowa 1, 43-360 Meszna
Prezes: Pan Jacek Kowalcze
Logo Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej powstało w 2009 r.
Podejmuje różnorodne działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony jej dóbr, dba o miejscowe tradycje i promuje osiągnięcia twórców ludowych. Realizuje również zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci. Współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi zarówno na terenie Sołectwa Meszna: KGW Meszna, Radą Sołecką, 2 Gromadą Zuchową Beskidzkie Bieliki, 2 Drużyną „Falco” jak i Gminy Wilkowice. Ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, planowane zadania realizuje w oparciu o dotacje finansowe z budżetu gminy oraz pracę społeczną członków Stowarzyszenia.Niektóre inicjatywy stały się stałą częścią i odbywają się cyklicznie, np. co roku w czasie ferii zimowych i letnich Stowarzyszenie organizuje półkolonie dla dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej, z atrakcyjnym programem kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym. Również co roku odbywają się Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, od 2016 r. współorganizujemy Rajd Nordic Walking o Puchar Białego Jelenia z Herbu Mesznej. W latach 2014 r – 2018 r. SRM brało udział we współorganizowaniu MiniOlimpiady Dziecięcej w Mesznej. Co roku w lipcu członkowie stowarzyszenia goszczą poczęstunkiem Uczestników Rajdu Jakubowego ze Szczyrku. SRM wspomogło finansowo szkolny zespół regionalny „Górolicki”, po przez zakup strojów i instrumentów oraz teatrzyk szkolny. W 2012 r. SRM dokonało renowacji zabytkowej kapliczki w Mesznej przy ul. Handlowej, a w 2015 r. po przez starania członków wykonano nową rzeźbę Matki Boskiej dla tejże kapliczki. W 2013 r. Stowarzyszenie wydało publikację „Meszna. Ludzie z pasją”, w której opisano i zilustrowano osiągnięcia miejscowych twórców ludowych i artystów amatorów, a drugą część publikacji pt: „Ludzie z Pasją 2” wydano w 2019 r. W 2018 r. powstał folder „Witajcie w Mesznej”, mówiący o historii, zabytkach, przyrodzie, atrakcjach miejscowości oraz stowarzyszeniach i kołach działających w Mesznej.Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej uczestniczy w licznych wydarzeniach i wspiera dzieci oraz młodzież z 2 Gromady Zuchowej „Beskidzkie Bieliki” , 2 Drużyny Harcerskiej „Falco”, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Mesznej.
Kontakt: Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej
ul. Szkolna 1, 43-360 Meszna
srm.meszna@gmail.com
Prezes: Pani Katarzyna Gnioździorz

http://www.srm-meszna.eu/

Zdjęcie Zespołu Beskidnicy

Stowarzyszenie Zbójników „Beskidnicy” z Mesznej

Jesienią 2009 roku niewielka grupka entuzjastów postanawia dogłębniej zająć się zagadnieniem jakim  było „zbójnictwo” na terenie Karpat, w szczególności zaś, zbójnictwo na terenie Beskidów. Powstał pomysł założenia stowarzyszenia, mającego na celu propagowanie i podtrzymywanie tradycji zbójnickiej i wszelkich dziedzin kultury, ze zbójnictwem, związanych. Pierwsze projekty, spotkania, wspólne wyjazdy, a także uczestnictwo w licznych  folklorystycznych imprezach przyniosły efektu w postaci zformalizowania działalności grupy.

Kontakt:
Stowarzyszenie Zbójników „Beskidnicy”
ul. Handlowa 16, 43-360 Meszna
zbojowanie@wp.pl
Prezes: Krzysztof Kufel
https://www.facebook.com/zbojnicybeskidnicy

Zdjęcie zespołu Ziemia Beskidzka

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” w Mesznej

Pierwsze próby Zespołu Pieśni i Tańca z Mesznej odbyły się w sierpniu 2013 roku w Meszniańskim Ośrodku Kultury, z inicjatywy Agnieszki i Wojciecha Rusin, długoletnich członków Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ondraszek” ze Szczyrku oraz Kamila Króla. Celem działalności zespołu jest promowanie
i szerzenie szeroko rozumianej kultury i tradycji ludowej. Jego obecny repertuar prezentuje tradycje i tańce górali żywieckich takie jak: koło, obyrtka, siustany, koń i hajduk. W jego skład wchodzi około 25 osób, wśród których większość to młodzież i dorośli. Podczas cotygodniowych prób zespół ćwiczy układy taneczne oraz śpiew. Dodatkowo odbywają się zajęcia z gry na instrumentach smyczkowych. Zespół działa w wymiarze lokalnym. Pierwszy oficjalny występ zespołu miał miejsce 6 lutego 2014 roku w Bielsku-Białej, podczas promocji „Śpiewnika Karpackiego” autorstwa Władysława Motyki.Dla niektórych to tylko taniec, natomiast członków „Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” łączy wspólna pasja, przyjemność, setki wspomnień oraz przeżywanie niezapomnianych chwil w świetnym towarzystwie.Kontakt:
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”
ul. Handlowa 16, 43-360 Meszna
zespolregionalny@gmail.com
Kierownik zespołu: Pani Agnieszka Rusin
http://www.ziemiabeskidzka.pl/

WILKOWICE:

Logo Klub Gaja

Klub Gaja z Wilkowic

Klub Gaja w 2018 roku obchodził 30-lecie działalności.

Zespół Klubu Gaja pracuje z zaangażowaniem i pasją w oparciu o idee i wspólne cele. Należą do nich praca na rzecz ochrony przyrody i zwierząt oraz kształtowania proekologicznych postaw społecznych, w trosce o środowisko.

Pracownicy Klubu Gaja, indywidualnie odpowiedzialni za poszczególne projekty, angażują się w różnorodne działania w całym kraju, inicjują nowe przedsięwzięcia, zabierają głos w dyskusjach publicznych.

Najważniejszym celem zespołu jest skuteczność i długofalowość oraz wprowadzanie trwałych zmian społecznych w postrzeganiu i wykorzystywaniu przyrody i zwierząt. Programy i kampanie Klubu Gaja zmierzają do budowy społecznego zaufania i rozwoju samodzielnych inicjatyw obywatelskich przy poszanowaniu współpracy różnorodnych środowisk społecznych, pokoleniowych, wyznaniowych i kulturowych.

Rezultatem naszych działań jest dobro ludzi, przyrody i zwierząt.

Kontakt:
Klub Gaja
ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice
klubgaja@klubgaja.pl
Prezes: Pan Jacek Bożek
http://www.klubgaja.pl/aktualnosci

Herb Bystrej, Mesznej oraz Wilkowic

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach powstało w roku 1950.
Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były kobiety, które po trudnym okresie okupacji chciały żyć wygodniej, nowocześniej, weselej, nie gubiąc przy tym po drodze tradycji i obyczajów wyniesionych z domu rodzinnego.
Członkinie KGW, wspólnie z Kółkiem Rolniczym  starały się wprowadzić do  gospodarstw domowych  jak najwięcej nowości, aby kobietom żyło się lepiej, a rolnikom lżej  i wydajniej.
Założycielkami Koła były Panie Anna Polak oraz Waleria Dutka. Na przestrzeni lat zmieniały się przewodniczące. Najdłużej przewodniczącą Koła była Pani Władysława Rączka. Prowadziła Koło od 1981 roku do roku 2014. Obecnie jest Honorową przewodniczącą. Na jej miejsce została wybrania Pani Zofia Żur, a na zastępczynię Pani Krystyna Wala.
Wraz z upływem lat zmieniły się zadania i cele Kół Gospodyń Wiejskich. Członkinie Koła  chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia.
Są zawsze  tam, gdzie można  zaprezentować  różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia i tam gdzie trzeba służyć pomocą i radą. Biorą udział w życiu kulturalnym naszej gminy, co roku uczestnicząc w konkursie pt. „Nasze kulturalne dziedzictwo” na szczeblu gminy i powiatu, na których zdobywają nagrody za swoje kulinarne dania. Tradycyjnie od lat współorganizują Gminne Święto Plonów, organizowane co roku w innym sołectwie, a także w raz z Kółkiem Rolniczym w Wilkowicach „Mini dożynki”. Organizowane są również wycieczki krajoznawcze, które dają okazję do poznania piękna naszej polskiej ziemi. Członkinie Koło współpracują z Gminna Biblioteką Publiczną w Wilkowicach uczestniczą w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Kontakt:
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach
ul. Strażacka 3, 43-365 Wilkowice
Przewodnicząca: Pani Urszula Misiejko
Logo OSP Wilkowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach

Kontakt:
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach
ul. Strażacka 3, 43-365 Wilkowice
wilkowiceosp@gmail.com
Prezes: Pan Wojciech Kąkol
http://wilkowice.straz.pl/
Logo Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wilkowicach

Kontakt:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wilkowicach
ul. Kościelna 14, 43-365 Wilkowice
Prezes: Pani Bożena Tobiasz
Logo Huciska

Stowarzyszenie Kulturalne „Huciska”

Pomysł założenia Stowarzyszenia narodził się już podczas uroczystości oddania do użytku gruntownie odrestaurowanego budynku dawnej Galicyjskiej Szkoły Podstawowej, która została wybudowana w 1909 roku przez mieszkańców i staraniem władz dawnej Gminy Huciska przy finansowej pomocy Jego Cesarskiej Mości Franciszka Józefa I Cesarza Austrii. Świadomość posiadania na swoim terenie tak cennego historycznie obiektu wzbudziła w nas mieszkańcach na nowo poczucie zaciekawienia własną historią, obyczajami, które kultywowali jej dawni mieszkańcy czy gwarą, która wykształciła się odmiennie ze względu na zaszłości historyczne niż w sąsiednich miejscowościach. Byliśmy zdeterminowani by białe plamy w historii naszej malutkiej miejscowości, która kiedyś była samodzielną gminą z własną pieczęcią i herbem, a w 1929 roku zniknęła z mapy przyłączona do Wilkowic zapełnić. Dlatego na zebraniu założycielskim w dniu 12 lutego 2015 roku powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Kulturalne, któremu nadaliśmy nazwę Huciska, a 12 maja tegoż roku postanowieniem SR w Bielsku-Białej zostaliśmy wpisani do KRS pod nr 0000557762.

Kontakt:
Stowarzyszenie Kulturalne „Huciska”
ul. Wyzwolenia 266, 43-365 Wilkowice
skhuciska@wp.pl
Prezes: Pan Józef Kruczek
www.facebook.com/StowarzyszenieKulturalneHuciska

Logo Wrota Beskidów

Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów”

Kontakt:
Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów”
adres korespondencyjny: ul. Strażacka 22, 43-365 Wilkowice
Zastępca Prezesa: Pan Ryszard Rączka
http://wrotabeskidow.pl/
Logo Stowarzyszenie Razem dla Wilkowic

Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”

Kontakt:
Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”
ul. Szkolna 8, 43-365 Wilkowice
Prezes: Pani Urszula Dusza-Szramowiat
Back To Top
Skip to content