skip to Main Content

Szanowni Państwo,
Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”, którego powstanie stanowi zwieńczenie kilkuletnich starań Władz Gminy Wilkowice mających na celu utworzenie samorządowej instytucji kultury.

Przejęty w 2006 roku od Samorządu Województwa Śląskiego budynek byłego kina „Promyk” został w 2014 roku gruntownie zmodernizowany w ramach projektu „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Właściwą działalność GOK rozpoczął 1 maja 2015 roku, kiedy to dla Mieszkańców Gminy Wilkowice i Turystów drzwi naszego ośrodka zostały oficjalnie otwarte.  Niewątpliwie największe wrażenie na pierwszych odwiedzających Gminny Ośrodek Kultury zrobiło nowe, pachnące jeszcze farbą, wnętrze oraz profesjonalne wyposażenie. Na parterze znajduje się sala zajęciowa wraz z zapleczem (pokój instruktorów, szatnia), pomieszczenia administracji i dyrekcji, a z kolei na pierwszym piętrze ulokowano główną salę widowiskową wraz z zapleczem dla artystów i szatnią dla widzów. Budynek nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sala widowiskowa „naszpikowana” jest najnowocześniejszymi rozwiązaniami, obejmującymi profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia i projekcji obrazu. Pozwala to na multifunkcyjność sali – wystawienie sztuki teatralnej, występ zespołu muzycznego oraz oczywiście projekcję filmów. Zakończenie procesu inwestycyjnego oraz powołanie do życia samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”, w skład którego weszły Meszniański Ośrodek Kultury „Nad Borami”, „Stara Szkoła” w Huciskach oraz Izba Regionalna „Stara Stolarnia” i Galeria Sztuki Regionalnej w Bystrej, z pewnością, otwierają nowy rozdział w życiu kulturalnym naszej gminy.

GOK „Promyk” działa, przede wszystkim, na podstawie:
– Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
– Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
– Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” i nadania jej statutu,
– Statutu jednostki.

Coroczny program działalności ośrodka konsultowany jest przez powołaną przez Wójta Gminy Wilkowice Radę Programową i dostosowywany, każdorazowo, do potrzeb Mieszkańców Gminy Wilkowice. Działalność GOK prowadzona jest też w pozostałych budynkach nam podlegających. Staramy się, aby oferta kulturalna była interesująca zarówno dla dzieci jak i dorosłych, w tym osób starszych.

W ciągu roku artystycznego proponujemy zajęcia stałe: plastyczne, wokalne, taneczne, rękodzielnicze itp., a w okresie ferii i wakacji zajęcia dla wszystkich chętnych.

Przy GOK działają także: Dyskusyjny Klub Filmowy oraz Klub Podróżnika. Współpracujemy blisko z Placówkami Oświatowymi Gminy Wilkowice, Gminną Biblioteką Publiczną w Wilkowicach, Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy ATH w Bielsku-Białej oraz Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a także z Organizacjami i Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Wilkowice w zakresie współtworzenia kalendarza imprez kulturalnych gminy.

Wierzymy, że oferta tej nowej Instytucji jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy do korzystania z oferty kulturalnej, którą nieustannie dla Państwa tworzymy, udoskonalamy, wzbogacamy i urozmaicamy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”
Agnieszka Sech-Brzóska

Koncert muzyczny
Back To Top
Skip to content