skip to Main Content

Gminy Ośrodek Kultury „Promyk” swoją oficjalną działalność rozpoczął 1 maja 2015 roku.  Przedmiotem działalności jednostki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspakajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice.

Siedzibę Ośrodka stanowi budynek przy ul. Juliana Fałata 2k w Bystrej, w którym niegdyś mieściło się przedszkole oraz kino.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego 5 lat działalności GOK „Promyk”:

Back To Top
Skip to content