skip to Main Content

Konwersja cyfrowa GOK „Promyk” na finiszu!

KONWERSJA CYFROWA GOK „PROMYK” NA FINISZU!
Już niebawem zakończymy realizację projektu KONWERSJA CYFROWA GOK „PROMYK”. Przypominamy, iż uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 143.000,00 zł z grantu Konwersja Cyfrowa domów kultury, finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Z uzyskanego dofinansowania zakupiliśmy wysokiej jakości:
  • system biletowy – do zakupu biletów online na nasze wydarzenia, uruchomiliśmy też kasę biletową,
  • system zajęciowy z elektronicznym dziennikiem i obsługą instruktorów, dzięki któremu możecie Państwo zapisywać się na nasze zajęcia online, a także macie wgląd do wszystkich informacji,
  • sprzęt komputerowy z akcesoriami i urządzenie wielofunkcyjne, które usprawnią nasze działania,
  • routery wifi i zaporę sieciową UTM, w celu zabezpieczenia sieci,
  • sprzęt nagłośnieniowy, ekran pneumatyczny i projektor zewnętrzny, które wykorzystamy podczas różnych wydarzeń na zewnątrz naszego ośrodka,
  • 2 pętle indukcyjne – pętla stała została zamontowana na sali widowiskowej, a z pętli przenośnej będą Państwo mogli korzystać w biurze GOK „Promyk” jak również w kasie. Pętle indukcyjne polepszają odbiór wszystkich wydarzeń osobom mającym problem ze słuchem. Osoby noszące aparaty słuchowe, przełączając aparat w tryb T, dzięki pętli lepiej, wyraźniej słyszą dźwięki. Więcej na temat działania pętli indukcyjnej mogą Państwo dowiedzieć się na: https://www.tumozesz.pl/. Mamy nadzieję, że dzięki pętli indukcyjnej odbiór naszych wydarzeń dla tych osób będzie przyjemniejszy.
Również z uzyskanego grantu, pracownicy GOK „Promyk” zwiększyli swoje umiejętności. Podczas pierwszego szkolenia, zapoznali się z programem CANVA i poszerzyli swoje kompetencje w zakresie projektowania profesjonalnych komunikatów wizualnych. Dzięki szkoleniu ze strategii komunikacji i budowaniu harmonogramu publikacji, zwiększyliśmy swoją wiedzę na temat planowania działań w social mediach i mierzenia ich efektywności.
Jesteśmy przekonani, że dobrze wykorzystane środki z grantu, posłużą całej społeczności lokalnej.
Kamila Drzewiecka
Koordynator projektu / GOK „Promyk”
Plakat konwersja cyfrowa
Back To Top
Skip to content