skip to Main Content

Pierwsze spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Wilkowice!

23.03 odbyły się pierwsze spektakle w ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z GOK „Promyk” dla dzieci ze szkół i przedszkoli z Gminy Wilkowice.
 
Działania te mają na celu uświadomienie dzieciom skali różnych zagrożeń. W miniony czwartek gościliśmy aktorów z Teatru Kurtyna, którzy przedstawili nam 3 różne spektakle.
 
Dla przedszkolaków z Bystrej pokazali spektakl pt. „Zaczarowany eliksir”, którego celem jest kształtowanie postaw społecznych – wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, zachowanie obowiązujących norm i reguł kultury osobistej, odróżnianie dobra od zła, nieufność w stosunku do nieznajomych dorosłych oferujących nam prezenty czy też zachęcających do wspólnej zabawy lub spaceru.
 
Klasy 4-6 ze szkół z Mesznej i Bystrej, zobaczyły spektakl pt. „Przesłuchanie”, który pokazał wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych osób, wrażliwość na krzywdę człowieka, radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi.
 
Natomiast klasy 7 i 8 ze szkół w Mesznej i Bystrej zobaczyły „Ciszę”, który pokazuje czym jest samookaleczenia jako „lekarstwo” na narastające napięcie, depresja i wynikające z niej myśli samobójcze, wpływ grupy rówieśniczej, kłamstwo jako broń raniąca najbardziej, wsparcie rodziców oraz szkoły.
 
Po każdym przedstawieniu, był odpowiedni komentarz, by dzieci i młodzież mogli lepiej zrozumieć przesłanie spektaklu. W tym dniu Promyk, odwiedziło prawie 500 dzieci z Przedszkola w Bystrej, ZSP w Mesznej, SP1 w Bystrej i SP2 w Bystrej.
 
A już niebawem kolejne spektakle profilaktyczne dla kolejnych klas i szkół!
Back To Top
Skip to content