skip to Main Content

Pierwsze spotkanie z cyklu etnograficznego

W piątek, w sali widowiskowej GOK „Promyk” miało miejsce pierwsze z cyklu niezwykle ciekawych spotkań etnograficzno-historycznych, dotyczących naszej lokalnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego.

Tytuł spotkania „Magurcanie oraz ich osady” to jednocześnie tytuł wydanej przez Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich publikacji. Jest ona owocem projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który ma na celu dotarcie do góralskich i wołoskich korzeni ludności pochodzącej nie tylko ze stoków Magurki Wilkowickiej, ale po części także z całej naszej gminy (wyłączając Bystrą Śląską kulturowo związaną ze Śląskiem Cieszyńskim). Dotarcie do korzeni oraz przywrócenie dumy z własnej tożsamości.

Prowadzący spotkanie Pan Maciej Szymonowicz niezwykle ciekawie opowiadał o wołoskiej kulturze pasterskiej, o odnalezionych śladach bytności górali na Magurce, o pochodzeniu lokalnie funkcjonujących nazw, a na koniec wystąpienia zadął w tradycyjną pasterską trombitę. Dr historii Pan Grzegorz Wnętrzak przystępnie naświetlił tło historyczne wyjaśniając znaczenie przebiegającej przez naszą gminę granicy, która przez 300 lat rozdzielała Bystrą na pół i stanowiła o odmienności rozwijających się obok siebie osad.

Opowiadał też, jak sąsiedztwo przemysłowego miasta przyczyniło się do szybkiego zatarcia się lokalnej tożsamości i odejścia w zapomnienie lokalnych wartości i zwyczajów.

Udział w tym cyklu będzie ciekawy, nie tylko, dla osób zamieszkujących stoki Magurki, ale dla każdego mieszkańca naszej gminy, który interesuje się swoimi korzeniami i pragnie lepiej zrozumieć specyfikę naszego terenu naznaczonego wpływami Żywiecczyzny, kultury wołoskiej oraz pobliskiego, niemieckiego Bielska.
Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania z cyklu!
Back To Top
Skip to content