skip to Main Content

„POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI” w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”

OPERACJA PT. „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI” W IZBIE REGIONALNEJ „STARA STOLARNIA”, REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO”.
NR UMOWY 00888-6935-UM1211361/19


ZOBACZ FILM PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTU


Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy terenów należących do LGD Ziemia Bielska,

z radością możemy napisać ZREALIZOWANO i stwierdzić, że zakończyliśmy działania zaplanowane dla operacji pt. „Powrót do przeszłości” w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” wykonanej w całości przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla LGD Ziemia Bielska”. Od marca do listopada 2020 roku nasz Ośrodek realizował operację wyjątkową pod wieloma względami. Całość tej operacji wyniosła blisko 50.000,00 złotych, dofinansowanej w 63,63% ze środków Unii Europejskiej. Uzyskanie dofinansowania było dla nas wielkim sukcesem, a realizacja, prócz nabycia nowych doświadczeń, wielkim wyzwaniem.

Celem operacji było zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru LSR poprzez zamówienie do Izby Regionalnej „Stara Stolarnia” dwóch wyjątkowych modeli/manekinów będących wiernymi kopiami autentycznych mieszkańców Gminy Wilkowice z początku XX wieku: Pani Katarzyny Grzybek z domu Wieczorek i Pana Jana Nikla, których podobizny wyłoniono w konkursie wspomagającym projekt. Twarze manekinów są wykonane w nowoczesnej technologii na bazie fiberglassu z zastosowaniem szlachetnych silikonów. Modele te, w sposób wyjątkowy, dopełniły Izbę i ożywiły ją w sposób dosłowny poprzez to, że postaci wyglądają jak żywe. Z biegiem czasu będziemy mogli je przebierać, w zależności od pory roku, w ubiory, które do tej pory nie mogły być wyeksponowane.
W ramach projektu także zorganizowaliśmy wykłady/warsztaty w różnej formie, dotyczące tradycji oraz ubiorów na terenie Gminy Wilkowice oraz terenów, do których etnograficznie należy nasza gmina. Ponadto uszyto oryginalne stroje górali żywieckich: kobiecy i męski, dla wspomnianych już wcześniej manekinów oraz odrestaurowano i zakonserwowano 10 eksponatów, tak, by w dalszym ciągu i w pełnej krasie mogły wypełniać swoje funkcje ekspozycyjne. Przeprowadziliśmy konkurs plastyczny pod nazwą „Powrót do przeszłości… w tradycji i kulturze ludowej naszego regionu”, który był skierowany do wszystkich zainteresowanych z terenu Gminy Wilkowice oraz całego obszaru LGD „Ziemia Bielska”. Zwieńczeniem całej operacji było wydanie pamiątkowego folderu w nakładzie 2.000 sztuk, poświęconego projektowi oraz Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”, odbiór takiego bezpłatnego folderu jest możliwy w administracji „Promyka”. Poniżej kilka fotografii z przebiegu realizacji projektu. Więcej informacji dowiecie się Państwo z folderu promującego projekt oraz osobiście od koordynatora operacji.

Zrealizowane wyżej wspomniane zadania mają ogromne znaczenie dla zachowania tradycji i kultury naszego regionu czemu służy Izba Regionalna „Stara Stolarnia”, ponieważ jeśli „dzisiaj” nie zasiejemy w dzieciach ziarna wiedzy o naszych przodkach, „jutro” Izba Regionalna może stać się muzeum, którego nikt już nie będzie odwiedzać.

Łukasz Hola
Koordynator operacji

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Manekiny dawnych mieszkańców Gminy Wilkowice
zdjęcie
Back To Top
Skip to content